ЛАБОРАТОРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Код Назва послуги Термін виконання Ціна, грн.
Тиреоїдна панель
332 Тиреотропний гормон (ТТГ) 1 130
369 Тироксин вільний (FТ4) 1 130
376 Тироксин загальний (Т4) 1 130
368 Трийодтиронін вільний (FТ3) 1 130
93 Трийодтиронін загальний (Т3) 1 130
123 Тиреоглобулін (ТГ) 1 130
377 Антитіла до рецепторів ТТГ 3 300
121 Антитіла до тиреоглобуліну (АТТГ) 1 140
124 Антитіла до тиреопероксидази (АТПО) 1 140
122 Антимікросомальні антитіла (АМС)** 3 160
291 Паратгормон 1 160
290 Кальцитонін 2 260
Репродуктивна панель
94 Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ) 1 140
95 Лютеінізуючий гормон (ЛГ) 1 140
96 Пролактин (ПРЛ) 1 140
97 Естрадіол (Е 2) 1 140
98 Прогестерон (ПРГ) 1 140
100 Тестостерон (ТСТ загальний) 1 140
101 Тестостерон вільний 3 190
146 Дегідроепіандростерон-сульфат (ДГЕА-с) 1 140
378 Дигідротестостерон 3 270
147 Андростендіон 1 200
137 Глобулін, що зв’язує статеві гормони 1 150
144 17-оксипрогестерон (17-ОНПРГ) 3 140
37 Антимюллерів гормон 3 350
180 Антиспермальні антитіла (кров, ) 3 170
181 Антиспермальні антитіла (еякулят) 3 170
325 Вільний бета-ХГЛ (β –ХГЛ) 1 150
392 Індекс вільного тестостерону (ТСТ заг./ГЗСГх100%) 1 200
Панель пренатальної діагностики
145 Хоріонічний гонадотропін (ХГЛ) 1 150
325 Вільний бета-ХГЛ (β –ХГЛ) 1 150
142 Естріол некон’югований (Е3) 1 150
512 Альфа-фетопротеїн для вагітних 1 150
136 Асоційований з вагітністю протеїн А 1 160
370 Плацентарний лактоген 3 260
357 PRISCA вагітність 9-13 тижнів (B –ХГЛ, PAPP-А) Пренатальний (біохімічний) скринінг 770
358 PRISCA вагітність 14-20 тижнів (ХГЛ, АФП, Е3) Пренатальний (біохімічний) скринінг 800
Онкологічна панель
191 Альфа-фетопротеїн (АФП) 1 150
145 Хоріонічний гонадотропін (ХГЛ) 1 150
192 Раково-ембріональний антиген (РЕА) 1 150
193 Простат-специфічний антиген загальний 1 140
194 Вільний простат-специфічний антиген 1 140
900 Онкомаркер ШКТ (СА 242) 3 250
196 Онкомаркер підшлункової залози, жовчного міхура (СА19-9) 1 150
197 Онкомаркер молочної залози (СА 15-3) 1 150
198 Онкомаркер яєчників (СА-125) 3 150
380 Онкомаркер епітеліального раку яєчників HE-4 3 330
215 Онкомаркер CYFRA СА 21-1* 3 270
216 Нейроенолаза (NSE)*** 6 250
195 Онкомаркер шлунку СА 72-4 3 260
165 Антиген плоскоклітинної карциноми (SCC) 3 350
271 Індекс ROMA 3 400
268 Індекс вільного ПСА 1 250
379 Простатична кисла фосфотаза (РАР) 220
Гіпотоламо-гіпофізарно-наднирникова система
132 Кортизол (в добовій сечі) 1 200
131 Кортизол (в сироватці) 1 200
130 Адренокортикотропний гормон (АКТГ) 2 260
287 Альдостерон**! 6 380
382 Ренін, активний**! 6 850
Фактори росту
129 Соматомедін С (IGF-1)** 7 350
288 Соматотропний гормон (191)* 3 250
810 Соматотропний гормон (191) (діти до 18 років)* 3 250
Панель остеопорозу
289 Остеокальцин** 3 310
292 Дезоксипіридинолін в сечі (Пірілінкс Д)** 2 270
828 Вітамін D загальний 3 350
590 Прокальцитонін* 3 300
Панель цукрового діабету
90 Глюкоза (венозна кров) 1 60
319 С-пептид 1 150
281 Інсулін 1 150
389 Індекс НОМА (глюкоза х Інсулін/22,5) 1 170
331 Глікозильований гемоглобін 1 140
355 Лептин 3 360
282 Фруктозамін* 2 120
600 Глюкозо-толерантний тест 1 160
Кардіо-ревматоїдна панель
391 Тропонін I (кількісне визначення)** 1 130
812 Креатинкіназа-МВ (КФК-МВ)** 2 110
393 Мозковий натрійуретичний пептид (BNP)* 4 450
395 Гомоцистеїн 1 270
204 Ревматоїдний фактор, якісний 1 50
800 Ревматоїдний фактор, кількісний 1 70
206 Антистрептолізин «О», якісний 1 50
801 Антистрептолізин «О», кількісний 1 70
207 С-реактивний білок, якісний 1 50
208 С-реактивний білок, кількісний 1 70
361 Сіалові кислоти** 4 70
485 Антитіла до цитрулінірованого віментину (Anti-MCV IgG) 3 360
486 Антитіла до циклічного цитруліновому пептиду (AntiCCP) 3 280
Панель контролю анемій
246 Залізо-зв`язуюча здатність сироватки крові загальна 1 120
247 Трансферин 1 140
248 Ферритин 1 140
249 Фолієва кислота* 1 170
250 Цианкобаламін 1 140
236 Залізо (сироватка) 1 40
397 Насиченість трансферину залізом 1 160
Гематологічна панель  (Аналіз крові)
64 Загальний розгорнутий аналіз крові (параметри аналізатора, ШОЕ, лейкоцитарна формула) 1 130
200 Загальний аналіз крові (параметри аналізатора+ШОЕ) 1 90
201 Коагулограма 1 240
700 Аналіз крові на ретикулоцити з підрахуванням ретикулоцитарного індексу 1 100
417 Протромбіновий тест (протромбіновий індекс по Квіку, протромбіновий час, МНВ (INR)) 1 80
418 Фібриноген 1 80
419 Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ) 1 80
420 Вовчаковий антикоагулянт 1 200
421 Д-димер 1 195
202 Аналіз крові на LE-клітини 3 90
422 Пряма проба Кумбса 1 150
423 Непряма проба Кумбса 1 150
261 Імунні антитіла до еритроцитів по системі Резус 1 200
263 Гемолізини (імунні антитіла по системі АВО) 1 200
424 Імунні антитіла до еритроцитів чоловіка 1 180
264 Група крові + резус фактор 1 110
994 Визначення часу згортання крові (виконується лише на пункті вул.О.Трутенка,10) 1год. 50
Дослідження сечі
62 Аналіз сечі загальний 1 80
63 Аналіз сечі за Нечипоренко 1 70
103 Аналіз сечі загальний в 1-й порції 1 70
375 Аналіз сечі загальний в 2-й порції 1 60
889 Аналіз сечі загальний в 3-й порції 1 60
399 Аналіз сечі за Зимницьким 1 70
386 Мікроальбумінурія + креатинін в сечі* 1 145
387 Креатинін в сечі 1 50
286 Мікроальбумінурія в сечі* 1 120
400 Аналіз сечі на цукор (кількісний) 1 50
388 Аналіз сечі на цукор (напівкількісний) 1 50
401 Аналіз сечі на цукор (добова сеча) 1 50
402 Кальцій в сечі 1 50
403 Фосфор в сечі 1 50
404 Магній в сечі 1 50
405 Аналіз сечі на кетони (напівкількісний) 1 50
406 Аналіз сечі на білок 1 70
407 Аналіз сечі на добову протеінурію (напівкількісний) 1 50
408 Сечова кислота в сечі 1 50
409 Діастаза сечі** 1 80
12 Йод в сечі 1 150
411 Кліренс ендогенного креатиніну 2 120
742 Наркотики в сечі 350
Цитологічні дослідження
16 Мікроскопія урогенітального зішкрябу (жінки) 1 200
 310175 Мікроскопія урогенітального зішкрябу (жінки) + Пап-тест 1 400
21 Мікроскопія урогенітального зішкрябу (чоловіки) 1 150
22 Аналіз секрету передміхурової залази 1 150
23 Аналіз еякуляту 1 300
412 Копрограмма 1 100
413 Кал на яйця гельмінтів 1 80
276 Кальпротектин в калі 1 450
658 Аналіз калу на лямблії (мікроскопія) 1 100
414 Зішкряб на ентеробіоз 1 100
803 Назоцитограма 1 100
804 Дослідження на паразитарні грибки 1 100
999 Дослідження на демодекоз (Demodex follicullorum) (виконується лише на пункті вул. О.Трутенка, 10) 1 120
484 Дослідження калу на приховану кров 1 100
169 Цитоморфологічне дослідження біологічного матеріалу 1 120
415 Визначення рН вагінальних виділень 1 70
352 Посткоїтальний тест (виконується вул. Володимирська, вул. О.Трутенка) 1 250
353 Тест-контакт з цервікальним слизом (виконується вул. Володимирська, вул. О.Трутенка) 1 250
149 Цитоморфологічне дослідження виділень із молочної  залози 110
468 Дослідження синовіальної рідини 160
210100 Класичний ПАП-тест (скринінгове дослідження мазка шийки матки) 3 250
310176 Рідинна цитологія ПАП-тест Cell-Prep + Мікроскопічний аналіз виділень із сечостатевих органів (бактеріоскопія) 3 650
310177 Рідинна цитологія ПАП-тест Cell-Prep + Digene HC2 High-Risk HPV DNA тест (Виявлення ДНК вірусу папіломи людини (ВПЛ) високого канцерогенного ризику (ВКР) в цервікальних зразках методом гібридного захвату) 5 650
210101 Рідинна цитологія ПАП-тест Cell-Prep 3 570
162123 Капсидний тест 3 450
210103 Мікроскопічний аналіз виділень із уретри (бактеріоскопія) 3 150
210104 Цитологічне дослідження аспірату із порожнини матки 3 360
220106 Цитологічне дослідження секрету простати 3 150
220107 Цитологічне дослідження випітних рідин 3 380
220108 Цитологічне дослідження випітних рідин (Рідинна цитологія Cell-Prep) 3 500
220109 Цитологічне дослідження виділень із соска молочних залоз 3 380
220121 Мікрокультуральна діагностика сечостатевої патогенної флори, антибіотикограмма системою «AF Genital» 2 800
220122 Визначення бактеріальної флори у сечі, її ідентифікація та встановлення чутливості до антибіотіків 2 550
Біохімічна панель
321 Біохімія загальна (білірубін загальний, прямий, непрямий, АЛТ, АСТ, ЛФ, креатинін, сечовина, загальний білок, глюкоза) 1 250
425 «Білірубін фракційно» (Білірубін загальний., прямий, непрямий) 1 90
65 Білірубін загальний 1 45
66 Білірубін прямий 1 45
68 Аланінамінотрансфераза (АЛТ) 1 45
69 Аспартатамінотрансфераза (АСТ) 1 45
70 Лужна фосфатаза (ЛФ) 1 45
87 Креатинін 1 45
88 Сечовина 1 45
339 Азот сечовини 1 45
226 Сечова кислота 1 45
89 Загальний білок 1 45
90 Глюкоза крові 1 60
220 g-Глутамілтранспептидаза (ГГТП) 1 45
221 Лактатдегідрогеназа (ЛДГ) 1 45
222 Тимолова проба 3 80
223 Альфа – амілаза 1 45
174 Панкреатична амілаза 1 50
277 Холінестераза 1 45
228 Альбумін 1 45
229 Білкові фракції (розширені)** 4 120
230 Креатинфосфокіназа (КФК) 1 50
231 Церулоплазмін (мідна оксидаза)** 2 140
232 Калій 1 50
233 Натрій 1 50
237 Хлориди 1 50
234 Кальцій 1 50
278 Кальцій іонізований 1 70
235 Фосфор 1 50
236 Залізо 1 45
280 Магній 1 45
751 Визначення pH крові 1 45
750 Дослідження буферної системи крові (K,Na,Cl,pH,Ca**, BE) 1 150
819 Мідь** 2 130
820 Цинк** 2 130
274 Ліпаза* 2 100
238 Тригліцериди 1 45
239 Холестерин 1 45
354 Серомукоїди** 3 70
243 Аполіпопротеїн-А (Апо-А)** 2 70
244 Аполіпопротеїн-В (Апо-В)** 2 70
Інфекційна панель
Гепатити та ВІЛ
ВІЛ 2-7 340
176 Антитіла IgM до вірусу гепатиту А (HAV IgM) 3 260
177 Антитіла IgG до вірусу гепатиту А (HAV IgG) 4 260
847 Сумарні антитіла до вірусу гепатиту А (HAV ) 2 200
335 ПЛР. Визначення РНК вірусу гепатиту А (плазма, якісне визначення)* 5 230
265 HBsAg поверхневий антиген вірусу гепатиту В 2 260
170 Антитіла IgG до поверхневого антигену вірусу гепатиту В (Anti-HBsАg, кількісне визначення)** 4 450
173 НВеАg вірусу гепатиту B** 4 260
430 Сумарні антитіла до НвеАg вірусу гепатиту В (Anti НвеАg)* 3 180
431 Загальні антитіла до корового антигену вірусу гепатиту В (Anti-HBсor) 3 160
171 Антитіла IgM до корового антигену вірусу гепатиту В ( Anti-HBсor IgM) 3 150
172 Антитіла IgG до корового антигену вірусу гепатиту В (Anti-HBсor IgG) 3 150
336 ПЛР. Визначення ДНК вірусу гепатиту B (плазма, якісне визначення) 4 240
432 ПЛР. Кількісне визначення ДНК вірусу гепатиту B (Real-time) (плазма) 5 450
340 Сумарні антитіла до вірусу гепатиту С (HCV) 2 180
433 Антитіла IgM до вірусу гепатиту С (HCV IgM) 2 140
434 Антитіла IgG до вірусу гепатиту С (HCV IgG) 2 140
337 ПЛР. Визначення РНК вірусу гепатиту С ( плазма, якісне визначення) 4 280
115 ПЛР. Кількісне визначення РНК вірусу гепатиту С (Real-time) (плазма) 5 500
114 ПЛР. Генотипування РНК вірусу гепатиту С (1a,1b,2,3a,4) (Real-time) (плазма) 5 450
175 Антитіла IgG до вірусу гепатиту С (Anti-HСV IgG coreAg, NS3, NS4, NS5) 3 250
310 Антитіла IgG до вірусу гепатиту D (HDV IgG)** 4 160
815 Сумарні антитіла до вірусу гепатиту D (HDV) 4 160
338 ПЛР. Визначення РНК вірусу гепатиту D (плазма, якісне визначення) 6 190
435 ПЛР. Визначення РНК вірусу гепатиту G (плазма, якісне визначення)* 6 230
436 ПЛР. Визначення ДНК вірусу гепатиту ТТV (плазма, якісне визначення) 4 180
TORCH-інфекції
108 Антитіла Ig G до токсоплазми 3 230
107 Антитіла Ig М до токсоплазми 3 230
864 Антитіла Ig G до токсоплазми + авідність антитіл Ig G до токсоплазми 5 190
642 Авідність антитіла Ig G до токсоплазми 3 200
313 ПЛР. Визначення ДНК токсоплазми (кров, якісне визначення) 3 130
188 Антитіла Ig G до вірусу краснухи 3 230
189 Антитіла Ig М до вірусу краснухи 3 230
851 Авідність антитіл IgG до вірусу краснухи 5 230
902 ПЛР. Визначення ДНК вірусу герпесу (HSV 1, 2) (Зішкряб, кількісно) 1 160
76 ПЛР. Визначення ДНК вірусу герпесу (HSV 1, 2) (Зішкряб, слюна, сеча. Якісне визначення) 1 130
116 ПЛР. Визначення ДНК вірусу герпесу (HSV 1, 2) (Кров, ліквор. Якісне визначення) 3 130
362 ПЛР. Визначення ДНК вірусу герпесу (HSV 1 та HSV 2). Визначення і типування в режимі Real-time 1 160
109 Антитіла IgM до вірусу герпесу тип 1 HSV 3 140
110 Антитіла Ig G до вірусу герпесу тип 1 HSV 3 140
309 Антитіла IgM до вірусу герпесу тип 2 HSV 3 140
111 Антитіла Ig G до вірусу герпесу тип 2 HSV 3 140
644 Авідність антитіл IgG до вірусу герпесу тип 2 5 200
657 Антитіла IgM до вірусу герпесу тип 1,2 HSV 3 140
656 Антитіла IgG до вірусу герпесу тип 1,2 HSV 3 140
437 ПЛР. Визначення ДНК вірусу герпесу 6 типу (HSV тип 6) (Кров, ліквор. Якісне визначення.) 3 140
140 Антитіла Ig G до вірусу герпесу 6 типу HSV 4 140
138 Антитіла Ig G до вірусу герпесу 3 типу VZV (вірус Varicella Zoster) 3 140
139 Антитіла Ig М до вірусу герпесу 3 типу VZV (вірус Varicella Zoster)** 3 140
831 Антитіла Ig A до вірусу герпесу 3 типу VZV (вірус Varicella Zoster) 6 200
332 ПЛР. Визначення ДНК вірусу Епштейн-Барра EBV (Кров, ліквор, сеча, слюна. Якісне визначення) 3 230
330 ПЛР. Визначення ДНК вірусу Епштейн-Барра EBV (Кров, ліквор, сеча, слюна. Кількісне визначення) 3 270
187 Гетерофільні антитіла IgМ до вірусу Епштейн-Барра EBV* 3 270
333 Антитіла IgМ до капсидного антигену вірусу Епштейн-Барра EBV (VCAIgM) 3 140
334 Антитіла IgG до капсидного антигену вірусу Епштейн-Барра EBV (VCA Ig G) 3 140
440 Антитіла Ig G до нуклеарного антигену вірусу Епштейн-Барра EBV (EBNAIgG) 3 140
813 Антитіла Ig G до раннього антигену Епштейн-Барра EBV (ЕА) 3 140
832 Авідність антитіл IgG до капсидного антигену вірусу Епштейн-Барра EBV 6 250
903 ПЛР. Визначення ДНК цитомегаловірусу CMV (Зішкряб, кількісно) 1 230
77 ПЛР. Визначення ДНК цитомегаловірусу CMV (Зішкряб, сеча, слюна, букальний зішкряб. Якісне визначення) 1 270
117 ПЛР. Визначення ДНК цитомегаловірусу CMV (Кров, лівор. Якісне визначення) 3 130
112 Антитіла Ig M до цитомегаловірусу CMV 3 120
113 Антитіла Ig G до цитомегаловірусу CMV 3 120
645 Авідність антитіл Ig G до цитомегаловірусу CMV 3 150
Урогенітальні інфекції
904 ПЛР. Визначення ДНК Chlamydia trachomatis (Зішкряб, сеча. Кількісно) 1 160
72 ПЛР. Визначення ДНК Chlamydia trachomatis (Зішкряб, сеча. Якісно) 1 130
104 Антитіла Ig G до Chlamydia trachomatis 3 130
105 Антитіла Ig М до Chlamydia trachomatis 3 130
106 Антитіла Ig А до Chlamydia trachomatis 3 140
151 Антитіла Ig G до білку теплового шоку HSP60 (Chlamydia trachomatis) 3 130
905 ПЛР. Визначення ДНК Mycoplasma hominis (Зішкряб, сеча. Кількісно) 1 160
74 ПЛР. Визначення ДНК Mycoplasma hominis (Зішкряб, сеча. Якісне визначення) 1 130
445 Антитіла IgG до Mycoplasma hominis** 4 150
446 Антитіла IgM доMycoplasma hominis** 4 130
906 ПЛР. Визначення ДНК Mycoplasma genitalium (Зішкряб, сеча. Кількісно) 1 160
75 ПЛР. Визначення ДНК Mycoplasma genitalium (Зішкряб, сеча. Якісне визначення) 1 130
907 ПЛР. Визначення ДНК Ureaplasma species (Зішкряб, сеча. Кількісно) 1 160
73 ПЛР. Визначення ДНК Ureaplasma species (Зішкряб, сеча. Якісне визначення) 1 130
365 ПЛР. Визначення ДНК Ureaplasma parvum та Ureaplasma urealyticum. Диференціація і визначення в режимі Real-time 2 160
447 Антитіла IgG до Ureaplasma urealyticum 4 130
909 ПЛР. Визначення ДНК Candida albicans (Зішкряб, сеча. Кількісно) 1 160
81 ПЛР. Визначення ДНК Candida albicans (Зішкряб, сеча. Якісне визначення) 1 130
364 ПЛР. Визначення ДНК ( C.albicans / C.glabrata / C.krusei) Диференціація і визначення в режимі Real-time 2 160
910 ПЛР. Визначення ДНК Trichomonas vaginalis (Зішкряб, сеча. Кількісно) 1 160
79 ПЛР. Визначення ДНК Trichomonas vaginalis (Зішкряб, сеча. Якісне визначення) 1 130
448 Антитіла IgG до Trichomonas vaginalis 2 130
911 ПЛР. Визначення ДНК Neisseria gonorrhoeae (Зішкряб, сеча. Кількісно) 1 160
78 ПЛР. Визначення ДНК Neisseria gonorrhoeae (Зішкряб, сеча. Якісне визначення) 1 130
912 ПЛР. Визначення ДНК Gardnerella vaginallis(Зішкряб, сеча. Кількісно) 1 160
80 ПЛР. Визначення ДНК Gardnerella vaginallis(Зішкряб, сеча. Якісне визначення) 1 130
209 ПЛР. Визначення ДНК вірусу папіломи людини (ВПЛ) 28 типів (напівк.) (66, 45, 58, 51, 59, 16, 33, 39, 52, 35, 18, 56, 68, 31, 26, 69, 73, 42, 82, 53, 43, 54, 70, 61, 6, 44, 40, 11.) 3 600
186 ПЛР. Визначення ДНК папіломи людини (ВПЛ) Квант 21 кількісне (6, 11, 44, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82.) 2 550
82 ПЛР. Визначення ДНК вірусу папіломи людини (ВПЛ) типи 6,11 . Скринінг (Зішкряб, сеча.) 2 130
182 ПЛР. Визначення ДНК вірусу папіломи людини (ВПЛ) 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типів. Скринінг (Зішкряб, сеча. Якісне визначення) 1 230
85 ПЛР. Визначення ДНК вірусу папіломи людини (ВПЛ) 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типів. Генотипування. (Зішкряб, сеча. Якісне визначення) 2 260
366 ПЛР. Визначення ДНК вірусу папіломи людини (ВПЛ) 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типів. Кількісне визначення в режимі Real-time 2 270
816 ПЛР. Генотипування та кількісне визначення ДНК вірусу папіломи людини (12 типів — 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59) в режимі Real-time (Зішкряб, сеча.) 2 300
913 ПЛР. Визначення ДНК вірусу папіломи людини 16,18 типи. (Кількісно) 2 160
86 ПЛР. Визначення ДНК вірусу папіломи людини (ВПЛ) 16,18 типи. (Зішкряб, сеча. Якісне визначення) 2 130
522 ПЛР. Бактеріальний вагіноз. Оцінка нормофлори урогенітального тракту у жінок (методом ПЛР в режимі реального часу) 2 350
451 ПЛР. Визначення ДНК збуднику сифілісу (Tr. Pallidum) (Якісне визначення) 4 150
272 Сумарні антитіла до збуднику сифілісу (Treponema Pallidum) (Якісне визначення) 2 110
155 Кардіоліпінові антитіла-VDRL (Якісне визначення) 1 70
217 Реакція мікропрецепітації з кардіоліпіновим антигеном (диагностіка сифілісу) 1 70
Культуральні методи дослідження
843 А.Ф.Генітальна система (A.F. Genital System) — 2 500
896 Посів на мікоплазму хомініс, уреаплазму уреалітікум (IST 2) (Зішкряб. Напівкількісне визначення) + визначення чутливості до антибіотиків 2 400
648 Визначення Ureaplasma species, Mycoplasma hominis методом DUO + визначення чутливості до антибіотиків методом SIR 2 400
Інші інфекції
190 Загальні антитіла до Mycobacterium tuberculosis** 5 140
449 ПЛР. Визначення ДНК Mycobacterium tuberculosis (Якісне визначення)**(сеча, мокротиння) 5 215
178 Антитіла Ig G до Helicobacter pylori 3 140
654 Антитіла Ig М до Helicobacter pylori 3 140
895 Антитіла IgA до вірулентного білку CagA Helicobacter pylori 3 140
720 Helicobacter рylori Ag (в калі) 1 300
701 Сумарні антитіла до Helicobacter pylori 3 130
210 ПЛР. Визначення ДНК аденовірусів (Кал, зішкряб із ануса. Якісне визначення)** 5 150
466 ПЛР. Визначення ДНК ротавірусів (кал, зішкряб із ануса)** 5 150
467 ПЛР.Визначення ДНК ентеровірусів (кал, зішкряб із ануса)** 5 150
452 Сумарні антитіла до лямблій (Giardia liamblia) 3 150
454 Антитіла Ig G до токсокарів 3 150
455 Антитіла Ig G до аскарид 3 200
458 Антитіла Ig G до опісторхів 3 150
459 Антитіла Ig G до трихінел 3 150
460 Антитіла Ig G до ехінококів 3 150
456 Антитіла IgM до збуднику хвороби Лайма (Borrelia Burgdorferi) 3 150
457 Антитіла IgG до до збуднику хвороби Лайма (Borrelia Burgdorferi) 3 150
841 Антитіла IgG до Chlamydia pneumonia 4 200
842 Антитіла IgM до Chlamydia pneumonia 4 200
853 Антитіла IgG до Mycoplasma pneumonia 6 200
840 Антитіла IgM до Mycoplasma pneumonia 6 200
721 Антитіла IgM до вірусу кору (Measles viruses) 4 250
822 Антитіла IgG до вірусу кору (Measles viruses) 4 250
724 Антитіла IgG до збуднику коклюшу (Bordetella pertussis) 4 260
725 Антитіла IgM до до збуднику коклюшу (Bordetella pertussis) 4 260
823 Антитіла Ig G до вірусу кліщового енцефаліту 7 250
824 Антитіла IgM до вірусу кліщового енцефаліту 7 250
Імунологічна панель
320 Імунограма *** 10 340
211 Циркулюючі імунні комплекси (ЦІК) 3 100
473 Вміст сироваткового імуноглобуліну A 2 130
474 Вміст сироваткового імуноглобуліну M 2 130
475 Вміст сироваткового імуноглобуліну G 2 130
476 Активність компліменту СН50* 3 170
477 Вміст секреторного імуноглобуліну А*(один секрет: слина, бронхіальний змив)* 11 220
Панель аутоіммунології
252 Антитіла до 1-спіральної ДНК (ADNA 1) 3 250
253 Антитіла до 2-спіральної ДНК (ADNA 2) 3 270
254 Антинуклеарні антитіла (ANA) 3 200
482 Антимітохондріальні антитіла 3 180
255 Антитіла Ig G до фосфоліпідів (APHL Ig G) 3 200
256 Антитіла Ig M до фосфоліпідів (APHL Ig M) 3 200
487 Антитіла IgG до гліадину ** 4 250
492 Антитіла IgG до кардіоліпіну 3 160
493 Антитіла IgМ до кардіоліпіну 3 160
884 Антитіла IgG до бета-2-глікопротеїну І 3 250
885 Антитіла IgМ до бета-2-глікопротеїну І 3 250
845 Екстраговані антиядерні антитіла: Anti-ENA скринінг 3 300
874 Скринінг захворювань сполучної тканини (антинуклеарні антитіла до антигенів) 3 310
Генетичні дослідження
740 Цитогенетичне дослідження (визначення каріотипу) 28 1 700
470 ПЛР. КардіоГенетика Гіпертонія 4 600
471 ПЛР. КардіоГенетика Тромбофілія 4 800
472 ПЛР. Генетика Метаболізму Фолатів 4 330
469 ПЛР. ОнкоГенетика BRCA 4 1 500
462 ПЛР. Генетика Метаболізму Лактози (1 точка) 4 500
464 ПЛР. Генетика. HLA-В27 4 500
501 Фармакогенетика. Підбір дози варфарину 5 300
502 ДНК діагностика мікроделецій Y-хромосоми (AZF-фактор) 5 350
503 Муковісцидоз. Виявлення мутацій в гені CFTR 5 380
465 ПЛР. Генетика. Інтерлейкін-28В 5 500
Патоморфологічні дослідження
110001 Біопсія шийки матки (екто- та ендоцервікс, включаючи поліпи) 4 450
110002 Біопсія піхви 4 450
110003 Біопсія ендометрію і цервікального каналу (аспіраційна біопсія, вишкрібання, поліпектомії) 4 450
596 Дослідження біопсійного матеріалу (до 5 зразків) (*Біопсії шийки матки, ротової порожнини, порожнини носа;*Зішкріби із порожнини маткиі цервікального каналу;* Резектовані утвори шкіри) 4 450
597 Дослідження малого операційного матеріалу (більше 5 зразків)*Конізація шийки матки 4 600
513 Імуногістохімія (визначення гормонального статусу) 4 1 400
514 Імуногістохімія р16 (визначення маркерів поліферації) 4 1 000
519 Імуногістохімія Кі-67 (визначення маркерів поліферації) 4 1 000
516 Імуногістохімія (визначення гормонального статусу та маркерів хронічного ендометриту) 4 1 900
Бактеріологічна панель
157 Мікробіологічне дослідження біологічного матеріалу на грибкову флору з визначенням чутливості до протигрибкових препаратів 6 230
158 Мікробіологічне дослідження урогенітальних виділень з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів 6 230
159 Мікробіологічне дослідження виділень із ока з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів 6 230
161 Мікробіологічне дослідження матеріалу із рани з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів 6 230
162 Мікробіологічне дослідження сечі з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів 6 230
163 Мікробіологічне дослідження мокротиння з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів 6 230
164 Мікробіологічне дослідження біологічного матеріалу на анаеробну флору з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів 8 350
166 Мікробіологічне дослідження крові на стерильність з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів 8 500
552 Мікробіологічне дослідження біологічного матеріалу на стафілокок з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів 6 230
283 Мікробіологічне дослідження матеріалу із носу з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів 6 230
553 Мікробіологічне дослідження матеріалу із зіву з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів 6 230
160 Мікробіологічне дослідження матеріалу із мигдалин з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів 6 230
557 Мікробіологічне дослідження вмісту ногтьового карману з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів 6 230
558 Мікробіологічне дослідження дисбактеріозу ротової порожнини з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів 6 230
559 Мікробіологічне дослідження матеріалу із вуха з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів 6 230
560 Мікробіологічне дослідження матеріалу грудного молока з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів 6 230
561 Мікробіологічне дослідження жовчі з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів 6 230
554 Аналіз калу на дисбактеріоз з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів 8 280
920 Аналіз калу на дисбактеріоз без визначенням чутливості 6 200
650 Мікробіологічне дослідження калу на дисгрупу, патогенна мікрофлора кишкової групи інфекцій з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів 6 250
381 Мікробіологічне дослідження на BL 6 250
890 Розширене мікробіологічне дослідження калу на дисгрупу, патогенна мікрофлора кишкової групи інфекцій з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів 8 350
901 Визначення чутливості до бактеріофагів 4 150
998 Пряма бактеріоскопія біологічніх виділень (фарбування по Граму) 1 100
Алергопанель
515 ПАНЕЛЬ №1. РАЗНІ АЛЕРГЕНИ кліщ Derm. pteronyssinus; кліщ Derm.farinae; вільха; береза; ліщина; суміш трав; жито (пилок); полин; подорожник; кішка; кінь; собака; грибок Alternaria alternata; яєчний білок; молоко; арахіс; лісовий горіх; морква; пшеничне борошно; соєві боби. 3 600
517 ПАНЕЛЬ №2. ІНГАЛЯЦІЙНА ПАНЕЛЬ амброзія; полин гіркий; полин звичайний; D.pteronyssinus; D. Farinae; ромашка; маргаритка; кульбаба; подорожник; лобода; пилок квітки (маргаритка, айстра, хризантема, жоржина); кропива пекуча; соняшник; мар біла; сandida albicans; Aspergillus niger; Penicillium notatum; Cladosporium herbarum; Aspergillus fumigatus; Alternaria alternata 3 600
518 ПАНЕЛЬ №3. ХАРЧОВІ АЛЕРГЕНИ лісовий горіх; арахіс; грецький горіх; мигдаль; молоко; яєчний білок; яєчний жовток; казеїн; картопля; селедера; морква; томати; тріска; краби; апельсини; яблука; пшеничне борошно; житнє борошно; кунжутне насіння; соєві боби. 3 600
520 ПАНЕЛЬ №4. ПЕДІАТРИЧНА кліщ Derm. pteronyssinus; кліщ Derm.farinae; береза; суміш трав; кішка; собака; грибок Alternaria alternate; молоко; α-лактальбумин; β-лактоглобулін; казеїн; яєчний білок; яєчний жовток; бичачий сироватковий альбумін; соєві боби; морква; картопля; пшеничне борошно; лісовий горіх; арахіс. 3 600
212 Імуноглобулін E загальний (маркер алергії) 2 130
Комплексні дослідження
184 Комплекс «Дитячий» (загальний аналіз крові, загальніий аналіз сечі, кал на яйця гельмінтів) 1 250
571 Комплекс «Щитоподібна залоза» №1 (ТТГ, Т3 вільний, Т4 вільний) 1 360
572 Комплекс «Щитоподібна залоза» №2 (ТТГ, АТПО, АТТГ) 3 370
573 Комплекс «Щитоподібна залоза » №3 (ТТГ, Т4 вільний, АТПО, АТТГ) 3 490
574 Комплекс «Щитоподібна залоза» №4 (ТТГ, Т4 вільний, Т3 вільний, АТПО, АТТГ) 3 600
575 Комплекс «Щитоподібна залоза» №5 (ТТГ, Т4 вільний, ПРЛ) 1 360
570 Комплекс «Паратиреоїдний» (Паратгормон, Кальцій іонізований, Фосфор) 1 250
707 Комплекс «Діабетичний» (Глікозильований гемоглобін, С-пептид, Інсулін, Глюкоза, Індекс НОМА) 1 450
224 Комплекс «Репродуктивне гормональне жіноче здоров’я » (ЛГ, ФСГ, пролактин, прогестерон, естрадіол) 1 630
225 Комплекс «Діагностика гіперандрогених станів» (тестостерон загальній, тестостерон вільний, глобулін, що зв’язує сттатеві гормони, андростендіон, ДГЕА-сульфат, кортизол) 3 880
227 Комплекс «Репродуктивне гормональне чоловіче здоров’я» (ЛГ, ФСГ, пролактин, тестостерон загальний, тестостерон вільний) 3 680
581 Комплекс «Вагітність» №1 (Загальний розгорнутий аналіз крові з лейкоцитарною формулою, Глюкоза крові, Група крові + резус фактор, Коагулограма, HBs-антиген, Загальній аналіз сечі, Реакція мікропрецепітації з кардіоліпіновим антигеном (діагностіка сифілісу), Мікробіологічне дослідження сечі+ чутливість до антибактеріальних препаратів) 7 850
582 Комплекс «Вагітність» №2 (Загальний аналіз крові (параметри аналізатора+ СОЕ), загальний аналіз сечі) 1 150
125 Комплекс «Пренатальний №1» (Біохімічний скринінг, термін вагітності 9-13 тижнів» (РАРР-А, вільний бета-ХГЛ) 1 270
126 Комплекс «Пренатальний №2» (Біохімічний скринінг, термін вагітності 18-20 тижнів» (АФП, ХГЛ, Е3) 1 380
127 Комплекс «Жіноча онкологічна панель» (СА 125, СА 15-3, СА 19-9) 2 420
128 Комплекс «Чоловіча онкологічна панель» (ПСА заг., ПСА віль., АФП, СА 19-9) 3 530
580 Комплекс «Кардіологічний» (ТТГ, Глікозильований гемоглобін, АЛТ, АСТ, Креатинін, Сечова кислота, Ліпідограма: холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, коефіцієнт атерогенності) 1 600
563 Комплекс «TORCH-інфекції» №1 антитіла IgG» (TOXO, RUB, CMV, HSV 1, HSV 2) 3 500
564 Комплекс «TORCH-інфекції» №1 антитіла IgМ» (TOXO, RUB, CMV, HSV 1, HSV 2) 3 500
566 Комплекс «TORCH-інфекції» №2 антитіла IgG» (TOXO, RUB, CMV, HSV 1/2) 3 400
567 Комплекс «TORCH-інфекції» №2 антитіла IgМ» (TOXO, RUB, CMV, HSV 1/2) 3 400
864 Комплекс «Авідність» №1 (Антитіла Ig G до токсоплазми + авідність антитіл Ig G до токсоплазми) 5 230
865 Комплекс «Авідність» №2 (Антитіла Ig G до вірусу герпесу тип 2 HSV + авідність антитіл Ig G до вірусу герпесу тип 2) 5 230
866 Комплекс «Авідність» №3 (Антитіла Ig G до цитомегаловірусу CMV + авідність антитіл Ig G до цитомегаловірусу CMV) 5 230
708 Комплекс «Діагностика анемії» (залізо, трансфери, феретин, цианкобаламін, фолієва кислота) 3 550
218 Комплекс «Герпесвірусна інфекція антитіла Ig G» (VCA, CMV, HSV 1, HSV 2) 2 450
219 Комплекс «Герпесвірусна інфекція антитіла Ig М» (VCA, CMV, HSV 1, HSV 2) 2 450
154 Комплекс «Урогенітальний» №1 (ПЛР. Хламідія трахоматіс, Мікоплазма геніталіум, Уреаплазма спецієс, трихомонада) 2 450
245 Комплекс «Урогенітальний» №2 (ПЛР. Хламідія трахоматіс, Мікоплазма геніталіум, Уреаплазма спецієс) 2 350
829 Комплекс «Урогенітальний» №3 (ПЛР. Хламідія трахоматіс, Мікоплазма хомініс, Уреаплазма спецієс) 2 350
809 Комплекс «Урогенітальний» №4 (ПЛР. Хламідія трахоматіс, Мікоплазма хомініс, Мікоплазма геніталіум, Уреаплазма спецієс) 2 450
830 Комплекс «Урогенітальний» №5 (ПЛР. Хламідія трахоматіс, Мікоплазма хомініс, Уреаплазма спецієс, Тріхомонас вагіналіс, Гарднерела вагіналіс) 2 550
568 Комплекс «Урогенітальний» №6 (ПЛР. Мікоплазма хомініс, Уреаплазма спецієс, Гарднерела вагіналіс) 2 350
384 Комплекс «Урогенітальний» №7 (ПЛР. Хламідія трахоматіс, Мікоплазма хомініс, Мікоплазма геніталіум, Уреаплазма спецієс, Нейссерія гонорея, Тріхомонас вагіналіс) 2 680
479 Комплекс «Урогенітальний» №8 (ПЛР. Хламідія трахоматіс, Мікоплазма хомініс, Мікоплазма геніталіум, Уреаплазма спецієс, Гарднерела вагіналіс, БП урогенітальний з антибіотикограмою) 7 780
1000 Комплекс «Урогенітальний» №9 (ПЛР. ВПЛ КВАНТ 21, Хламідія трахоматіс, Мікоплазма хомініс, Мікоплазма геніталіум, Ureaplasma parvum та Ureaplasma urealyticum) 7 850
305 Комплекс «Урогенітальний» №10 (ПЛР. Хламідія трахоматіс, Мікоплазма геніталіум, Визначення Ureaplasma species та Mycoplasma hominis методом DUO + визначення чутливості до антибіотиків, БП урогенітальний з антибіотикограмою) 7 800
714 Комплекс «Антитіла до паразитів» №1 (Антитіла IgG до: токсокарів, аскарид, трихінел, ехінококів, опісторхів, сумарні антитіла до лямблій) 4 650
712 Комплекс «Антитіла до паразитів» №2 (Антитіла IgG до: токсокарів, аскарид, трихінел, ехінококів, опісторхів) 4 600
153 Комплекс «Загальноклінічні дослідження» (загальний аналіз сечі, аналіз крові розгорнутий, глюкоза, коагулограма, група крові, резус фактор) 1 450
710 Комплекс «Предопераційний» (загальний розгорнутий аналіз крові, коагулограма, білірубін фракційно, загальний білок, альбумін, АЛТ, АСТ, ГГТ, ЛФ, глюкоза, група крові + резус-фактор, креатинін, сечовина, сечова кислота, HBsAg, сумарні антитіла до Treponema Pallidum) 2 990
705 Комплекс «Кардіоваскулярний ризик» (ЛДГ, КФК, АЛТ, АСТ, калій, натрій, хлор, С-реактивний білок, загальний холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, коефіцієнт атерогенності) 2 550
706 Комплекс «Цереброваскулярний ризик» (холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, коефіцієнт атерогенності, СРБ якісий, коагулограма, магній, калій, кальцій, HbA1c) 2 580
709 Комплекс «Метаболічний» (холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, коефіцієнт атерогенності, глюкоза, сечова кислота, загальний білок, інсулін, C-пептид) 1 560
426 Комплекс «Ліпідний» №1 «Холестерин ліпопротеїдів» (ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, тригліцериди) 1 200
311 Комплекс «Ліпідний» №2 «Дослідження ліпідного обміну» (холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, коефіцієнт атерогенності) 1 230
321 Комплекс «Біохімія загальна» (білірубін загальний, прямий, непрямий; АЛТ, АСТ, ЛФ, креатинін, сечовина, загальний білок, глюкоза) 1 250
806 Комплекс »Біохімічний» №1 (Білірубін загальний, АЛТ, АСТ, креатинин, сечовина, загальний білок) 1 200
143 Комплекс «Біохімічний» №2 (АЛТ, АСТ, ЛФ, білірубін загальний, прямий, непрямий; загальний білок, креатинін, сечовина, глюкоза, С-пептид, холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, коефіцієнт атерогенності) 2 600
312 Комплекс «Печінкові проби» №1 (білірубін загальний, прямий, непрямий, загальний білок, АЛТ, АСТ, ЛФ, ГГТП) 1 230
704 Комплекс «Печінкові проби» №2 (АЛТ, АСТ, ЛФ, ГГТП, загальний білок, білірубін прямий) 1 210
425 Комплекс «Білірубін фракційно» (білірубін загальний, прямий, непрямий) 1 90
427 Комплекс «Ниркові проби» №1 (креатинін, сечовина, загальній білок) 1 115
846 Комплекс «Ниркові проби» №2 (креатинін, сечовина, сечова кислота) 1 115
703 Комплекс «Ревмопроби» №1 (С-реактивний білок, ревматоїдний фактор, антистрептолізин-О (якісні), загальний білок, альбумін) 1 200
711 Комплекс «Ревмопроби» №2 (С-реактивний білок, ревматоїдний фактор, антистрептолізин-О (якісне визначення) 1 140
715 Комплекс «Ревмопроби» №3 (С-реактивний білок, ревматоїдний фактор, антистрептолізин-О (кількісне визначення) 1 190
713 Комплекс «Електроліти крові» №1 (калій, натрій, хлор) 1 130
279 Комплекс «Електроліти крові» №2 (калій, натрій, кальцій іонізований) 1 150
Обстеження на сифіліс
Сифіліс (RW) 3 100
Діагностика спадкових мутацій
410156 Виявлення спадкових мутацій в генах BRCA1 (6 мутацій) та BRCA2 (1 мутація) 5 2 300